Site Overlay

Birden fazla Web Sitesi yayınlama UBUNTU

Bu yazımızda Ubuntu Server veya Ubuntu Clint üzerinde nasıl bir den fazla web sitesini yayına alabileceğimizi göstereceğiz.

Örnek: Tek bir ubuntu sunucusu üzerinde arifakyuz.com ve proje.arifakyuz.com gibi iki adet farklı web sitesini nasıl yayınlayabiliriz.

 1. Terminal ekranı açın. (Ubuntu clint kullanıyorsanız CTRL+C)
 2. sudo -s ile root yetkisini alın.
 3. Aşağıdaki komut ile ilgili dizine geçin.
cd /etc/apache2/sites-available
 1. Aşağıdaki şekilde yapılandırma dosyaları oluşturun.
001-arifakyuz.com.conf
002-proje.arifakyuz.com.tr.conf
 1. Aşağıdaki komut ile yukarıda oluşturduğunuz yapılandırma dosyalarının içine girin.
sudo nano 001-arifakyuz.com.conf
sudo nano 002-proje.arifakyuz.com.tr.conf
 1. Aşağıdaki kodları yapıştırın ve yapınıza göre ilgili alanları düzenleyin.
<VirtualHost 192.168.1.191:80>

  ServerAdmin [email protected]
  ServerName www.arifakyuz.com
  ServerAlias arifakyuz.com
  DocumentRoot /var/www/html/arifakyuz
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  RewriteEngine on
  RewriteCond %{SERVER_NAME} =arifakyuz.com [OR]
  RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.arifakyuz.com
  RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]

</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.1.191:443>

  ServerAdmin [email protected]
  ServerName www.arifakyuz.com
  ServerAlias arifakyuz.com
  DocumentRoot /var/www/html/arifakyuz
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/cloudflare/arifakyuz.com.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/cloudflare/arifakyuz.com.key

</VirtualHost>
 1. CTRL+O ile kaydedin. CTRL+X ile çıkın.
 2. Apache servisini aşağıdaki komut ile yeniden başlatın.
sudo service apache2 restart
 1. Apache servisinin yeniden başlatırken hata alırsanız aşağıdaki komut ile hatanın nereden kaynaklandığını inceleyebilirsiniz.
apachectl configtest