Site Overlay

Domain Admin Grubu Üyelerinin Listesi Çekme

  1. Active Directory sunucunuzu bağlanın.
  2. Run AS Administrator ile CMD penceresi açın.
  3. Aşağıdaki komutu yapıştırıp ENTER tuşuna basın.
net group "domain admins">c:\file.txt
  1. Domain Admin grubuna dahil edilmiş tüm hesapların bilgisi C: sürücüsünün altında “file.txt” dosyasının içine yazılmış olacaktır.

NOT: Siber saldırılara karşı sistem güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına “domain admin” grubuna dahil edilmiş olan üyelerin periyodik olarak kontrol edilmesi sağlıklı olacaktır.