Site Overlay

Event ID – 6272 Network Policy Server Granted Access To A User

Event ID – 6272 Network Policy Server Granted Access To A User

Bu sorgulama ile Radius/NPS server üzerinden Wifi Ağınıza başarılı şekilde bağlanan kullanıcıların loglarına ulaşabilirsiniz.