Site Overlay

Event ID – 6272 Network Policy Server Granted Access To A User

Event ID – 6272 Network Policy Server Granted Access To A User

Bu sorgulama ile Radius/NPS server üzerinden Wifi Ağınıza başarılı şekilde bağlanan kullanıcıların loglarına ulaşabilirsiniz.

Copyright © 2023 Arif Akyüz. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes