Site Overlay

Exchange: Bypass Malware Filtering

Yönetim Merkezi | FixCloud

2022 ilk gününde exchange sunucularında mail akışını etkileyen sorunu gidermek üzere aşağıdaki çözümü uygulayabilirsiniz.

ServerIdentity yazan kısma sunucu adı yazılmalıdır.

Set-MalwareFilteringServer <ServerIdentity> -BypassFiltering $true
Restart-Service MSExchangeTransport

Kontrol etmek için

Get-MalwareFilteringServer | Format-List BypassFiltering

Sitenizde herhangi bir etiketler bulunmadığından şu anda burada görüntülenecek hiçbir şey yok.