Site Overlay

Whoami komutları

WHOAMI
WHOAMI /UPN
WHOAMI /FQDN
WHOAMI /LOGONID
WHOAMI /USER
WHOAMI /USER /FO LIST
WHOAMI /USER /FO CSV
WHOAMI /GROUPS
WHOAMI /GROUPS /FO CSV /NH
WHOAMI /CLAIMS
WHOAMI /CLAIMS /FO LIST
WHOAMI /PRIV
WHOAMI /PRIV /FO TABLE
WHOAMI /USER /GROUPS
WHOAMI /USER /GROUPS /CLAIMS /PRIV
WHOAMI /ALL
WHOAMI /ALL /FO LIST (bu komut kullanıcının üye olduğu tüm grupları da gösterir.)
WHOAMI /ALL /FO CSV /NH
WHOAMI /?

Copyright © 2023 Arif Akyüz. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes