Site Overlay

Linux’ ta Process Yönetimi

Linux’ ta Process Yönetimi

Çalışmakta olan her program parçacığına süreç nedir.

Her sürecin kendisine ait “unique” ID’si (PID) vardır.

Çalışan süreçleri görmek için ps komutu kullanılır.

ps-aux komutunun açılımı (aux)
aux
AllUSER temsil ederAll User temsil der
Çalışan süreçleri görmek için “ps“komutu kullanılır. KOMUT ÖRNEKLERİ
Çok kısa bir özet sunarps
Kapsamlı bir özet sunarps -aux
Sadece arifa kullanıcısının procsess lerini basarps -auarifa
Sadece istediğiniz özel bir uygulama procssess lerini basar.ps aux | grep uygulamanınadı
Çalışan Process sonlandırma da kullanılan komut (kill)
Aynı isimdeki tüm Processleri sonlandırmak için.killall processadi
Belirtilen processleri sonlandırmak için.kill -9 PID
Aynı programın tüm processlerini kapatır.Kilall uygulamadı
Arif Akyüz
Kıdemli Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Uzmanı