Site Overlay

Açık Port Sorgulama CMD

Açık port sorgulama CMD

CMD ile açık portları görme

image 5
Açık port sorgulama CMDCMD ile açık portları görme

Windows üzerinde açık Portları görme

netstat -a Tüm TCP ve UDP bağlantıları ekrana basar.
netstat -e Gelen ve giden paket sayısının istatistiklerini görüntüler.
netstat -n Tüm bağlantıları rakamsal olarak görüntüler.
netstat -o Tüm bağlantıları PID numarası ve uygulama adına göre listeler.
netstat -p Bağlantıların kullandığı uygulama ve PID numaralarını ekrana basar.
netstat -s Kurallara göre istatistiksel verileri ekrana basar.
netstat -r IP yönlendirme tablosunun içeriğini görüntüler.

netstat -an | find ":3389"  Belirli bir portu kullanan IP adreslerini gösterir.
netstat -f | find ":3389" Bu portun hangi IP adresine gittiğini gösterir.

Bu komut ile kullanılan parametrelerin başında bir tire (-) işareti olmalıdır.

-a : Tüm aktif bağlantıları ve bilgisayarın dinlediği TCP ve UDP portları görüntüler.

-b : Bağlantı oluşturan veya port dinleyen ikili programların isimlerini görüntüler.(Windows XP, 2003 Server ve daha yeni Windows işletim sistemlerinde (Microsoft Windows 2000 veya diğer Windows olmayan işletim sistemleri)) MAC OS X işletim sistemin -i parametresi ile birlikte kullanıldığında ağdaki toplam trafiği rapor edecektir.

-e : Gönderilen byte ve packet sayısı gibi ethernet istatistiklerini görüntüler. Bu parametre -s parametresi ile birlikte kullanılabilir.

-f : Yabancı adreslerin alan adlarını görüntüler.(sadece Windows Vista ve daha yeni işletim sistemlerinde vardır.).

-g : IPv4 ve IPv6 için multicast grup üyelik bilgilerini görüntüler.

-i : Ağ arayüzlerini ve onlara ait istatistikleri görüntüler.(Windows altında kullanılabilir değildir)

-m : STREAMS istatistislerini görüntüler.

-n : Aktif TCP bağlantılarını görüntüler.Ancak adresler ve bağlantı noktası numaraları sayısal olarak ifade edilir, herhangi bir isim belirlemesi yapılmaz.

-o : Ağ zamanlayıcılar ile ilgili bilgileri gösterir.

-p Windows ve BSD: Protokol : Protokol tarafından belirlenmiş protokol bağlantılarını gösterir. Protokol tcp, udp, tcpv6, veya udpv6 olabilir. Eğer bu parametre -s ile birlikte kullanılırsa protokole ait istatistikler gösterilir.

-p Linux: Süreçlerin kullandığı soketleri gösterir. (Windows altındaki -b parametresine benzerdir.) (Bu komutu kullanmak için root olmanız gerekmektedir)

-P Solaris: Protokol : Protokol tarafından belirlenmiş protokol bağlantılarını gösterir. Protokol ip, ipv6, icmp, icmpv6, igmp, udp, tcp, or rawip olabilir.

-r : Yönlendirme tablosunun içeriğini gösterir. (Windows altındaki route print komutuna eşdeğerdir)

-s : Her bir protokol için istatistikleri görüntüler.

-t Linux: Sadece TCP bağlantılarını görüntüler.

Interval : Seçili bilgileri, saniye olarak ayarlanan süredeki aralıklar yeniden görüntüler. CTRL + C yeniden görüntüleme özelliğini durdurmak için kullanılır. Bu parametre atlanırsa, netstat sadece bir kez seçilen bilgileri yazdırır.

-h (unix) /? (windows): Komut satırında help görüntüler.

Saygılarımla..

image 3

Arif Akyüz
İçerik Üreticisi & Siber Güvenlik Uzmanı


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors