Site Overlay

We couldn’t update the system reserved partition – Server 2012 Upgrade to 2019

We couldn’t update the system reserved partition – Server 2012 Upgrade to 2019

We couldn't update the system reserved partition
We couldn’t update the system reserved partition

Yönetici olarak CMD pencresi açın.

chkdsk /L Z:

Z: sürücüsüne geç

chkdsk /L:5000 /X /F

Bilgisayayarı yeniden başlat
fsutil usn queryjournal Z:

fsutil usn deletejournal /D /N Z:

fsutil usn createjournal m=1500 a=1 Z:

image 3
Arif Akyüz İçerik Üreticisi Siber Güvenlik Uzmanı

Arif Akyüz
İçerik Üreticisi & Siber Güvenlik Uzmanı
[email protected]