Site Overlay

DHCP Fail-over on Windows Server 2019

DHCP Fail-over on Windows Server 2019

Yük devretme ilişkisi yapılandırmak için

 1. DHCP2’de, DHCP konsolunu açın, Contoso-kapsam1 DHCP kapsamına sağ tıklayın ve ardından Yük devretmeyi yapılandır’a tıklayın.
  hh831385.75238d89 7e38 45e4 a9f4 23a96c012540(ws.11)
 2. Yük Devretmeyi Yapılandırma sihirbazında, İleri’yi tıklatın.
 3. Yük devretme için kullanılacak iş ortağı sunucusunu belirtin alanında, İş Ortağı Sunucusu’nun yanındaki dhcp1.contoso.com yazın ve İleri’yi tıklatın.
 4. Yeni yük devretme ilişkisi oluştur alanına, İlişki Adı’nın yanına bir ad yazın veya görüntülenen varsayılan adı kabul edin (dhcp2.contoso.com-dhcp1.contoso.com).
 5. Paylaşılan Gizli Kod Dizesi’nin (ör. gizli dizi) yanına bu yük devretme ilişkisi için paylaşılan bir gizli kod dizesi yazın.
 6. Maksimum İstemci Teslim Süresi’nin yanındaki değeri 0 saat 1 dakika olarak değiştirin. ÖnemliMaksimum İstemci Sağlama Süresi (MCLT), DHCP kirasının sona ermesinden sonra DHCP istemcisine sağlanan ek süredir. MCLT, CONNECT iletisindeki birincil sunucudan ikincil sunucuya iletilir ve bir sunucunun bir istemci için kira sözleşmesini ortak sunucu tarafından bilinen sürenin ötesine uzatabileceği en uzun süredir. Burada kullanılan 1 dakikalık MCLT değeri, istemci tarafından kira yenilemesini istemek için yalnızca sınama laboratuvarı amaçlıdır. Üretim ortamında, 1 saat gibi daha uzun bir MCLT kullanmanız gerekir.
 7. Mod’un yanındaki açılır menüde bulunan seçenekleri gözden geçirin. Yük dengesi veya Etkin bekleme seçeneğini belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, Yük dengesi modu seçilidir.hh831385.01e69f0c c130 4595 9022 7395d0893f88(ws.11)
 8. İleri’yi tıklatın ve sonra Son’u tıklatın.
 9. Yük devretme yapılandırmasının başarılı olduğunu doğrulayın ve ardından Kapat’ı tıklatın.hh831385.a6f1ea75 af1e 490e 91a2 8e95820bd724(ws.11)
 10. DHCP1’de, DHCP konsolunu yenileyin ve DHCP2’de bulunan DHCP kapsam yapılandırmasının aynısının artık DHCP1’de de bulunduğunu doğrulayın.

Yük devretme yapılandırmasının özelliklerini görüntüleme veya düzenleme

DHCP sunucusunda yük devretme ilişkisi yapılandırdıktan sonra, yük devretme ilişkisinin ayrıntıları DHCP konsolunda görüntülenir.

Yük devretme ilişkisinin özelliklerini görüntülemek veya düzenlemek için

 1. DHCP1 veya DHCP2’de, DHCP konsolunda, Contoso-scope1 DHCP kapsamına sağ tıklayın ve ardından Özellikler’e tıklayın.
 2. Yük Devretme sekmesini tıklatın ve görüntülenen bilgileri gözden geçirin. Bu Sunucunun Durumu’nun yanında ve ayrıca Ortak Sunucunun Durumu’nun yanında Normal görüntülendiğini doğrulayın.
  hh831385.9ab14e6a f329 48f5 8424 301b741ee08b(ws.11)
 3. Yük devretme ilişkisini düzenleyebileceğinizi veya silebileceğinizi unutmayın.hh831385.d2e8e99d 9024 4150 ae8d e5a5886429da(ws.11)
 4. Düzenle’yi tıklatın ve yük devretme ilişkisinin düzenlenebilen özelliklerini gözden geçirin.
 5. Aşağıdaki yordam için iletişim kutusunu açık bırakın.

Edit properties of the failover relationship and demonstrate load balancing

To demonstrate dynamic load balancing properties of the failover relationship, the load balancing percentage will be changed for an active DHCP scope.

To edit properties of the failover relationship and demonstrate load balancing

 1. On Client1, click Windows PowerShell and type the following command.Kopya etmekipconfig /all
 2. Komut çıktısında, İstemci1’e IP adresi yapılandırması sağlamakta olan DHCP sunucusunu not alın. DHCP sunucusunun IP adresi, DHCP Sunucusu’nun yanında görüntülenir.
 3. Önceki yordamda açılan DHCP1 veya DHCP2 Yük Devretme İlişkisini Görüntüle/Düzenle iletişim kutusunda, Yerel Sunucu ve Ortak Sunucu’nun yanındaki Yük Dengesi Modu altındaki değerleri, %100’ü İstemci1’e IP adresi sağlamayan DHCP sunucusuna atanacak şekilde değiştirin. İstemci1’e IP adresi sağlamakta olan sunucunun değeri %0 olacaktır.hh831385.4b0d5b43 9ec6 4ce4 8280 5e8ec13bcbb4(ws.11)
 4. İki kez Tamam’ı tıklatın, İstemci1’de geçerli DHCP kirasının süresi dolana kadar bekleyin ve ardından Windows PowerShell istemine ipconfig /all yazın.
 5. İstemci1’e IP adresi yapılandırması sağlayan DHCP sunucusunun, yük dengeleme modunda %100 ağırlık atadığınız sunucuya değiştiğini unutmayın.

Yük devretme ilişkisinin özelliklerini düzenleme ve etkin bekleme modunu gösterme

Etkin bekleme modunu göstermek için, yük devretme ortaklarından birindeki DHCP Sunucusu hizmeti durdurulur.

Yük devretme ilişkisinin özelliklerini düzenlemek ve etkin bekleme modunu göstermek için

 1. DHCP1 veya DHCP2’de, DHCP konsolunda, Contoso-scope1 DHCP kapsamına sağ tıklayın ve ardından Özellikler’e tıklayın.
 2. Yük Devretme sekmesini tıklatın.
 3. Düzenle’ye tıklayın ve ardından Sıcak Bekleme Modu’nu seçin.
 4. Yapılandırdığınız DHCP sunucusuna bağlı olarak, yerel sunucuya Etkin veya Beklemede durumu atanır. Durum, Bu sunucunun rolü’nün yanında görüntülenir.hh831385.fd9a302d ae8a 4f1c a74f 34446448efcc(ws.11) BahşişEtkin bekleme modunda etkin olarak atanan sunucu, yük devretme ilişkisini oluşturmak için kullandığınız sunucudur.
 5. İki kez Tamam’ı tıklatın ve İstemci1’deki DHCP kirasının yenilenmesi için 2 dakika bekleyin.
 6. İstemci1’de, Windows PowerShell istemine ipconfig /all yazın ve Etkin olarak atanan sunucunun İstemci1’e bir IP adresleri yapılandırması sağladığını doğrulayın.
 7. DHCP sunucusunda, etkin bekleme yük devretme ilişkisi için Etkin olarak işaretlenmiş ve İstemci1’e bir IP adresi sağlamakta olan DHCP konsolunda, sunucu adını sağ tıklatın, Tüm Görevler’in üzerine gelin ve Durdur’u tıklatın.
 8. DHCP hizmetinin etkin DHCP sunucusunda durdurulduğunu doğrulayın.hh831385.6d4a0e39 e7f4 4fe2 b048 6b097cf29ee4(ws.11)
 9. İstemci1’de DHCP kirasının yenilenmesini bekleyin, Windows PowerShell istemine ipconfig /all yazın ve beklemedeki DHCP sunucusunun İstemci1’e bir IP adresi sağladığını doğrulayın.

Son

DHCP yük devretme, kümeleme veya bölünmüş kapsam DHCP zorlukları olmadan DHCP hizmetlerinde yüksek kullanılabilirlik sağlar. DHCP yük devretmenin avantajları şunlardır:

 1. Basit: DHCP sunucuları arasında DHCP yük devretme ilişkileri oluşturmak için bir sihirbaz sağlanır. Sihirbaz, kapsamları ve ayarları birincil sunucudan yük devretme ortağına otomatik olarak çoğaltır.
 2. Esnek: DHCP yük devretme, seçtiğiniz değerlere bağlı olarak bir yük devretme ilişkisinde her iki DHCP sunucusu arasında dağıtılan istemci istekleriyle yük dengeleme için de yapılandırılabilir.
 3. Sorunsuz: DHCP sunucuları kira bilgilerini paylaşır ve bir sunucunun diğer sunucu kullanılamıyorsa istemcilere hizmet verme sorumluluğunu üstlenmesine olanak tanır. DHCP istemcileri, kira sözleşmesi farklı bir DHCP sunucusu tarafından verilmiş olsa bile, kira yenilendiğinde aynı IP adresini koruyabilir.
image 3
Arif Akyüz İçerik Üreticisi Siber Güvenlik Uzmanı

Arif Akyüz
İçerik Üreticisi & Siber Güvenlik Uzmanı
[email protected]