Site Overlay

Linux Ubuntu Apache de bir den fazla Web Sitesi Yayınlama

Bu yazımızda linux ubuntu apache de bir den fazla web sitesi yayınlama işlemi nasıl yapılabileceğini göstereceğiz.

Örnek: Tek bir ubuntu sunucusu üzerinde arifakyuz.com ve proje.arifakyuz.com gibi iki adet farklı web sitesini nasıl yayınlayabiliriz.

 1. Terminal ekranı açın. (Ubuntu clint kullanıyorsanız CTRL+C)
 2. sudo -s ile root yetkisini alın.
 3. Aşağıdaki komut ile ilgili dizine geçin.
cd /etc/apache2/sites-available
 1. Aşağıdaki şekilde yapılandırma dosyaları oluşturun.
001-arifakyuz.com.conf
002-proje.arifakyuz.com.tr.conf
 1. Aşağıdaki komut ile yukarıda oluşturduğunuz yapılandırma dosyalarının içine girin.
sudo nano 001-arifakyuz.com.conf
sudo nano 002-proje.arifakyuz.com.tr.conf
 1. Aşağıdaki kodları yapıştırın ve yapınıza göre ilgili alanları düzenleyin.
<VirtualHost 192.168.1.191:80>

  ServerAdmin webmaster@example.com
  ServerName www.arifakyuz.com
  ServerAlias arifakyuz.com
  DocumentRoot /var/www/html/arifakyuz
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  RewriteEngine on
  RewriteCond %{SERVER_NAME} =arifakyuz.com [OR]
  RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.arifakyuz.com
  RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]

</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.1.191:443>

  ServerAdmin webmaster@example.com
  ServerName www.arifakyuz.com
  ServerAlias arifakyuz.com
  DocumentRoot /var/www/html/arifakyuz
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/cloudflare/arifakyuz.com.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/cloudflare/arifakyuz.com.key

</VirtualHost>
 1. CTRL+O ile kaydedin. CTRL+X ile çıkın.
 2. Apache servisini aşağıdaki komut ile yeniden başlatın.
sudo service apache2 restart
 1. Apache servisinin yeniden başlatırken hata alırsanız aşağıdaki komut ile hatanın nereden kaynaklandığını inceleyebilirsiniz.
apachectl configtest

image 3
Arif Akyüz İçerik Üreticisi Siber Güvenlik Uzmanı

Arif Akyüz
İçerik Üreticisi & Siber Güvenlik Uzmanı
info@arifakyuz.com