Site Overlay

Laptop bataryası dolduğunda ekranda bildirim çıkması

Bu makalemizde çevreci ve elektrik tasarrufu sağlayan çok güzel bir konuyu ele alıyorum. Şirket ve ev kullanıcılarının Laptop bataryası dolduğunda ekranda bildirim çıkması için gerekli kodlamayı aşağıda yazıyorum.

Aşağıdaki komutu boş bir not defteri sayfası içerisine yapıştırın.

set oLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")
set oServices = oLocator.ConnectServer(".","root\wmi")
set oResults = oServices.ExecQuery("select * from batteryfullchargedcapacity")
for each oResult in oResults
  iFull = oResult.FullChargedCapacity
next

while (1)
 set oResults = oServices.ExecQuery("select * from batterystatus")
 for each oResult in oResults
  iRemaining = oResult.RemainingCapacity
  bCharging = oResult.Charging
 next
 iPercent = ((iRemaining / iFull) * 100) mod 100
 if bCharging and (iPercent > 100) Then msgbox "Battery is at " & iPercent & "%",vbInformation, "Battery monitor"
 wscript.sleep 30000 ' 5 minutes
wend

Farklı kaydet seçeneği ile dosyayı .vbs olarak aşağıdaki dizine kaydedin.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

Personelleriniz notebook cihazlarını yeniden açtıklarında başlangıç klasörüne kaydettiğimiz script devreye girerek PİL aygıtını izlemeye alacaktır PİL %100 olduğunda ekranda aşağıdaki şekilde uyarı görünecektir.

image
Laptop bataryası dolduğunda ekranda bildirim çıkması
arifakyuz.com

image 3
Arif Akyüz İçerik Üreticisi Siber Güvenlik Uzmanı

Arif Akyüz
İçerik Üreticisi & Siber Güvenlik Uzmanı
[email protected]