Site Overlay

Excel de sütunları alt alta birleştirme

Bu işlemi makro ile yapabilirsiniz, ALT+F8 tuşlarına basın. Yeni Makro oluşturun ve aşağıdaki kodu yapıştırıp çalıştır tuşuna basın.

Sub alt_alta_yaz()
Dim i As Integer, son As Long
son = Range("a655360").End(3).Row
For i = 2 To Range("a1").End(xlToRight).Column
Range(Cells(son, i), Cells(son, i).End(xlUp)).Cut Range("a655360").End(3)(2, 1)
Next i
i = Empty: son = Empty
End Sub