Site Overlay

Kali Linux ile Güvenlik Açığı Tespit Etme

Bu makalede Kali Linux ile Güvenlik Açığı Tespit Etme işlemleri için hangi komutlar ve yollar izleneceğine dair kısa bilgilendirmeler yapılmaktadır.

  1. Spesifik port kontrolü yapma:
    Aşağıdaki nmap komutu 161 numaralı portun 192.168.1.5 cihazında açık olup olmadığını gösterir.
nmap -sV -p161 -v 192.168.1.5
  1. Birden fazla spesifik port için kontrol yapma:
nmap --script smb-security-mode 192.168.1.5 -p 137,139,445
  1. Bir aygıttan SNMP verilerini almak için kullanılır.
    Bu kod ile bir cihazın SNMP servisine yanıt verip vermediğini kontrol edebilirsiniz.
snmpwalk -v1 -c public 192.168.1.5
  1. Active Directory ağlarının güvenliğini değerlendirmeyi otomatikleştirmeye yardımcı olan bir Post Exploitation aracıdır.
crackmapexec smb 192.168.1.5
  1. Ağda ki SMB signing: false olan cihazları tespit etme komutu.
crackmapexec smb 192.168.1.0/24 | grep "signing:False" 
  1. Ağdaki SMB signing tru yada false olan cihazların tümünü tespit etme.
crackmapexec smb 192.168.1.0/24

image 3
Arif Akyüz İçerik Üreticisi Siber Güvenlik Uzmanı

Arif Akyüz
İçerik Üreticisi & Siber Güvenlik Uzmanı
[email protected]