Site Overlay

WooCommerce Fiyat Gizleme

Bu makalede WooCommerce Fiyat Gizleme işleminin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

Aşağıdaki komutu function.php sayfasının son satırına ekleyin

function wlnk_woocommerce_hide_product_price($price) {
    return '';
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'wlnk_woocommerce_hide_product_price' );
WooCommerce Fiyat Gizleme
WooCommerce Fiyat Gizleme

image 3
Arif Akyüz İçerik Üreticisi Siber Güvenlik Uzmanı

Arif Akyüz
İçerik Üreticisi & Siber Güvenlik Uzmanı
[email protected]