Site Overlay

Kali Linux Kurulumu

Kali Linux Kurulumu (Sanal olarak – Hazır İmaj)

Bu video mevcut bilgisayarınıza harici bir işletim sistemi kurmadan doğrudan windows işletim sisteminiz üzerine sanal olarak Kali Linux hazır halde nasıl kurulacağını anlatmaktadır.

Kali Linux Kurulumu

Kali Linux Kurulumu (Sanal olarak – Sıfırdan)

Aşağıdaki makalede mevcut bilgisayarınıza harici bir işletim sistemi kurmadan doğrudan windows işletim sisteminiz üzerine “Kali Linux” sanal olarak sıfırdan nasıl kurulacağını anlatmaktadır.


1) Kurulum Yapılandırmasının Gerçekleştirilmesi

VMware Workstation uygulamasında “File > New Virtual Machine” adımları izlenir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 04

Yeni sanal makine oluşturma sihirbazı başlar.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 05

Sonraki ekranda “Installer disc image file (iso)” seçeneği seçilir ve “Browse” butonuna tıklanır. İndirilen ISO dosyası seçilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 06

ISO seçimi sonrasında işlemlere devam edilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 07

İşletim sistemi seçimi gerçekleştirilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 08

Sanal makineye isim verilir ve kurulum dizini belirtilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 09

Sanal makineye ait disk boyutu ve dosya saklama tipi belirtilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 10

Özet bilgisi incelenir. Eğer donanım özelleştirilecekse, bu işlemler gerçekleştirilebilir. İşlemler tamamlandıktan sonra, “Finish” butonuna tıklanır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 11

Artık kurulum aşamaları başlatılabilir.

2) Kurulumun Gerçekleştirilmesi

Yapılandırma ayarlarından sonra, kurulum için sanal makine başlatılır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 12

Performans uyarısı gelmesi durumunda bu uyarı göz ardı edilebilir.

installing kali linux on vmware workstation virtualization environment 11

Sonra gelen uyarı da göz ardı edilir.

installing kali linux on vmware workstation virtualization environment 12

Açılan işletim sisteminde “Graphical Install” seçeneği seçilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 13

İşletim sistemi dili seçilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 14

Yerleşke seçilir. Turkiye için “other” seçeneği seçilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 15

Yerleşkeye ait bölge (Türkiye için “Asia”) seçilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 16

Ülke olarak Turkey seçilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 17

Ek ayarlar gerçekleştirilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 18

Türkçe Q klavye seçilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 19

Böylece bileşenler otomatik yüklenir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 20

İşletim sisteminin adı verilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 21

Etki alanı adı (varsa) girilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 22

Eski sürümlerde “root” kullanıcısının parolası girilen bu adımda, yeni bir kullanıcı oluşturulur. Yeni oluşturulacak hesabın tam adı girilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 23 2

Yeni hesap için kullanıcı adı girilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 23 3

Yeni hesaba ait parola girilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 23 4

Kurulum işlemi devam eder.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 24

Disk bölmeleri ayarlanır. Disk boyutunun esnek olması amacı ile LVM etkinleştirilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 25

İşletim sisteminin kurulacağı disk seçilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 26

Diskin bölme şeması yapılandırılır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 27

Disk yapılandırma işlemi tamamlanır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 28

Disk içindeki verilerin sileneceği şeklinde uyarı kabul edilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 29

Bir uyarı ile tekrar karşılaşılır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 30

Disk formatlama işlemi gerçekleştirilir. Kurulum dosyaları diske kopyalanarak kurulum işlemi devam eder.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 31

Yazılım seçimi gerçekleştirilir. Varsayılan ayarlar korunabilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 35.2

Paket güncelleme ayarı gerçekleştirilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 32

GRUB Boot Loader kurulup kurulmayacağı sorulur.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 33

GRUB Boot Loader kurulumu onaylanır ve kurulacağı aygıt seçilir.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 34

Kurulum işlemi devam eder.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 35

Kurulum tamamlanır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 36

Kurulum tamamlanır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 37

Bilgisayar otomatik olarak yeniden başlar.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 38

3) Kurulum Sonrası İşlemler: Klavye Ayarı

Kurulum tamamlandıktan sonra oturum açılır. Bu amaçla daha önceden girilen kullanıcı parolası kullanılır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 39 2

Bir çok araç kullanıma hazırdır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 40 2

Eğer istenirse klavye değiştirilebilir.

setxkbmap -v
setxkbmap us
setxkbmap -v
Türkiye
setxkbmap tr
Türkiye

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 41

4) Kurulum Sonrası İşlemler: SSH Ayarı

Tavsiye edilmese de “root” ile SSH yapılabilecek şekilde SSH ayarı değiştirilebilir.

cat /etc/ssh/sshd_config | grep -i Permitroot
nano /etc/ssh/sshd_config
cat /etc/ssh/sshd_config | grep -i Permitroot

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 42

Sonrasında SSH servisi başlatılır. Ayrıca makine her ayağa kaltığında SSH servisinin otomatik olarak çalışması isteniyorsa,

service ssh start
update-rc.d ssh enable
netstat -nlpt

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 53

Not: “root” kullanıcısı ile doğrudan SSH yapmak yerine; yeni kullanıcı oluşturularak “sudo” komutunun kullanılması amacı ile /etc/sudoers dosyasında yetkilendirme yapılması veya “su –” ifadesi ile “root” hesabına geçiş tavsiye edilir.

5) Kurulum Sonrası İşlemler: Güncellemeler

Tüm paketler güncellenir.

apt-get update
apt-get upgrade

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 44

Böylece güncellemeler başlatılmış olur.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 45

Not: İşletim sisteminin güncellenmesi için paket kaynakları (repo) kullanılır. Repo bulunamaması durumunda, bu kaynakların internet üzerindeki yeri için Kali reposu güncellenir.

locate sources.list
cat /etc/apt/sources.list
echo “deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free” >> /etc/apt/sources.list
cat /etc/apt/sources.list

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 43

Not: Kali güncellemesi sırasında aşağıdaki gibi hatalar alınabilir.

  • The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ED444FF07D8D0BF6 Kali Linux Repository
  • W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://mirrors.ocf.berkeley.edu/kali kali-rolling InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ED444FF07D8D0BF6 Kali Linux Repository
  • W: Failed to fetch http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/InRele
  • W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Bunun sebebi Kali Linux’un kernel anahtarı ile güncellemeleri kontrol etmesidir. Hatayı gidermek için anahtarlar güncellenmelidir. Örneğin;

gpg –keyserver hkp://keys.gnupg.net –recv-key 7D8D0BF6
gpg –fingerprint 7D8D0BF6
gpg -a –export 7D8D0BF6 | apt-key add –
apt update

6) Kurulum Sonrası İşlemler: VMware Tools kurulumu

Kali ile fiziksel makinedeki dosya/komut trasferi/kopyalaması, ekranın büyütülmesi gibi amaçlar ile VMware Tools kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Bu amaçla VMware Workstation üzerindeki menüde “VM > Install VMware Tools” adımları izlenerek kuruluma başlanır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 46

Kali’nin masaüstüne gelen VMware Tools aygıtı içerisindeki “VMwareTools-” ile başlatan arşiv dosyası “Archive Manager” gibi bir araç ile açılır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 47

Açılan arşiv dosyasındaki “vmware-tools-distrib” dizini /tmp veya masaüstü gibi bir dizine çıkarılır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 48

Sonrasında da VMware Tools kurulumu gerçekleştirilir.

cd Desktop/vmware-tools-distrib/
ls
./vmware-install.pl -d

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 49

Kurulum sonrasında sanal makine yeniden başlatılır.

reboot

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 50

7) Kurulum Sonrası İşlemler: Snapshot Alınması

Kurulumlar ve aylar sonrasında snapshot alınarak makine son halinde saklanır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 51

Not: Önceki adımda yeniden başlayan sanal makine kapatılır, sonra snapshot alınır. Böylece yerden de tasarruf edilmiş olur.

Snapshot için isim verilerek snapshot alma işlemi tamamlanır.

vmware workstation uzerinde kali linux kurulumu 52

Böylece Kali Linux çalışılmaya hazır hale gelmiş olur.

VMware Workstation Üzerinde Kali Linux Kurulumu | SİBER GÜVENLİK PORTALİ (siberportal.org)

image 3
Arif Akyüz İçerik Üreticisi Siber Güvenlik Uzmanı

Arif Akyüz
İçerik Üreticisi & Siber Güvenlik Uzmanı
[email protected]